Vodičský kurz

Začiatok nového kurzu bude 12. decembra 2017 o 15:00 v učebni autoškoly !!!

foto

Vodičský kurz na sk. B1, B, AM osobný automobil,
nákladný automobil do 3500 kg a malý motocykel.